GNP Magnusson | Aparatura medyczna

GNP Magnusson jest dystrybutorem aparatów słuchowych, aparatury medycznej i narzędzi do otochirurgii. Sprzedaje produkty firm: ReSound, Med-el, BonAlive, Kurz, Vivosonic, Auditdata i innych.

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o. o. od lat współpracuje ze Szkołą Policealną w Olsztynie, im. prof. Zbigniewa Religi. Placówka ta to szkoła policealna o profilu medycznym, w Olsztynie funkcjonuje od 1950 roku, a od kilku lat kształci również protetyków słuchu.

GNP Magnusson wspiera szkołę  poprzez możliwość przeprowadzenia zajęć z otoplastyki oraz praktyk wakacyjnych dla uczniów. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z nowoczesnymi technologiami z zakresu otoplastyki, produkcji wkładek oraz specjalnych obudów do indywidualnych aparatów słuchowych produkowanych metodą 3D. Technologia ta opiera się na skanowaniu wycisku pacjenta, następnie przygotowaniu go w programie graficznym i wydrukowaniu na drukarce 3D. Nowoczesne technologie budzą spore zainteresowanie uczniów i chętnie zapoznają się z tą technologią. Uczniowie poznają też tajniki naprawy aparatów, które wymagają specjalistycznego podejścia i sprzętu. To zagadnienia, które na pewno przydadzą się młodym protetykom w pracy. Co roku w zajęciach udział bierze kilkanaście osób.

W czerwcu 2019 r. Łukasz Kralczyński, członek zarządu GNP Magnusson Aparatura Medyczna, odebrał  nagrodę dla „Pracodawcy przyjaznego Szkole Policealnej w Olsztynie, im. prof. Zbigniewa Religi”. Dziękując za przyznane wyróżnienie podkreślił chęć dalszego zaangażowania GNP we wspólne projekty.

Back to top