GNP Magnusson | Aparatura medyczna

GNP Magnusson jest dystrybutorem aparatów słuchowych, aparatury medycznej i narzędzi do otochirurgii. Sprzedaje produkty firm: ReSound, Med-el, BonAlive, Kurz, Vivosonic, Auditdata i innych.

17-18 października w Łodzi odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia 2019 oraz XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego. Firma GNP Magnusson była partnerem wydarzenia.

Przez dwa dni specjaliści z całej Polski wymieniali się wiedzą, doświadczeniem i wynikami przeprowadzonych badań naukowych. Do głównych tematów konferencji należały: zaburzenia słuchu, układu równowagi, głosu i mowy, choroby nosa, gardła, uszu i krtani, problemy laryngologii dziecięcej oraz postępy w otochirurgii.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego pierwszej konferencji była prof. dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, a przewodniczącym  Konferencji Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego – prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka. Panele prowadzili eksperci m.in. z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Stoisko GNP Magnusson w Instytucie Europejskim w Łodzi cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nasi specjaliści z zaangażowaniem prezentowali gościom konferencji dystrybuowane przez nas produkty firm MED-EL, PATH Medical, ReSound, Vivosonic, BonAlive.

Organizatorami spotkania byli: Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy, Redakcja kwartalnika „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”, Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne.

 

Back to top