GNP Magnusson | Aparatura medyczna

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badań biologicznych innowacyjnego wyrobu do drenażu jamy bębenkowej.

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/19794

Osoba do kontaktu:

Łukasz Kralczyński
e-mail: biuro@gnp.com.pl
nr telefonu: +48 534 392 651

 

Informujemy, iż postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte.

Oferta, którą wybrano:

Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/36
00-725 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 2019-07-09
Cena netto: 75 252,00 zł
Cena brutto: 92 559,96 zł

Back to top