GNP Magnusson | Aparatura medyczna

GNP Magnusson jest dystrybutorem aparatów słuchowych, aparatury medycznej i narzędzi do otochirurgii. Sprzedaje produkty firm: ReSound, Med-el, BonAlive, Kurz, Vivosonic, Auditdata i innych.

Problemy ze słuchem ma 6 mln Polaków. U osób starszych nawet niewielkie niedosłuchy znacznie zwiększają ryzyko depresji, dorosłym utrudniają życie zawodowe i społeczne, u najmłodszych powodują duże problemy w nauce.

Ubytki słuchu nie wybierają sobie ofiar, co więcej, bardzo często przez długi czas pozostają niewidoczne. Małe dziecko przecież nie powie, że gorzej słyszy. Może nawet nie wiedzieć, co to znaczy „gorzej słyszeć”, bo nigdy mogło nie słyszeć inaczej. Dorośli często nie dostrzegają lub bagatelizują swój problem niedosłuchu i stosują takie same wymówki „mówisz za cicho”, „w telewizji mówią niewyraźnie, kiedyś lepiej uczyli dykcji”. Mogą często prosić o powtórzenie wypowiedzi. Niedosłyszący seniorzy wycofują się z życia społecznego, unikają sytuacji w których mogą czegoś nie usłyszeć, nie zrozumieć. W każdym wieku niedosłuch prowadzi do poważnych konsekwencji.

Dorośli

Osoby dorosłe często same nie zdają sobie sprawy, że mogą mieć problem. Słuch zazwyczaj pogarsza się stopniowo – niepostrzeżenie. Dodatkowo nasz mózg stara się kompensować ubytki – choć nie jesteśmy tego świadomi, pomagamy sobie czytaniem z ruchu warg, czy naturalnym zbliżaniem się (nachylaniem) do rozmówcy. Z udaniem się do lekarza nie wolno zwlekać – jeśli zauważasz u siebie lub u swoich bliskich jeden z poniższych objawów wskazana jest konsultacja i przeprowadzenie szczegółowych badań słuchu:

  • Często prosisz o powtórzenie
  • Słyszysz mowę, ale nie rozumiesz co się do Ciebie mówi
  • W sytuacjach hałaśliwych (np. w czasie spotkania w kilka osób) masz problem ze śledzeniem i uczestniczeniem w rozmowie
  • Szybko się męczysz
  • Słyszysz szumy, piski lub buczenie w uszach
  • Bolą Cię uszy

Dzieci

Dzieci same mają małą szansę zauważyć (i zakomunikować), że gorzej słyszą – ciężar odpowiedzialności spoczywa tu na rodzicach, opiekunach, nauczycielach. Dzieci słabiej słyszące mają zwykle kłopoty z komunikacją, głośno mówią (krzyczą), wymagają powtarzania poleceń, a w wieku szkolnym mają problemy z nauką – bywają określane jako niegrzeczne i zdekoncentrowane. Czasami izolują się od rówieśników. Pamiętajmy też, że mowa jest powiązana ze słuchem, wada słuchu powoduje zaburzenia w rozwoju mowy, który trwa do 6 roku życia. Często zdarzają się że dzieci, które mają wybiorczo uszkodzony słuch nie słyszą pewnych częstotliwości co powoduje, że dociera do nich zniekształcony komunikat. Przykładowo zamiast komunikatu słownego „kaloryfer” może docierać „kanonyfer” i taki dźwięk dziecko później powtarza w mowie. Dlatego w przypadku zauważenia takich problemów w pierwszej kolejności powinno się zbadać słuch dziecka, a dopiero po wykluczeniu problemów na tym polu, zająć się terapią logopedyczną. Najważniejszymi przyczynami problemów ze słuchem u dzieci są choroby, skutki uboczne lekarstw i hałas. Co szczególnie ważne – rodzice i opiekunowie są w stanie ograniczyć zagrożenie w każdym z tych przypadków.

Seniorzy

Szacuje się, że co druga osoba po 65 roku życia może mieć problemy ze słuchem. To poważny problem społeczny, gdyż kłopoty ze słuchem prowadzą u seniorów do wyobcowania, depresji, zaburzeń funkcji poznawczych czy epizodów zaburzeń pamięci. Niedosłuch związany z wiekiem może pojawić się już w czwartej dekadzie życia i pogłębiać się stopniowo, osiągając różny poziom w następnych okresach życia. Jest to tzw. niedosłuch Presbyacusis, spowodowany po prostu starzeniem się organizmu. Zazwyczaj w pierwszej kolejności następują problemy ze słyszeniem w zakresie wysokich częstotliwości. W efekcie seniorzy mają trudności z rozumieniem mowy, zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych np. na ulicy, w głośnych, gwarnych miejscach. Seniorzy dotknięci niedosłuchem często ukrywają swoje dolegliwości przed otoczeniem – unikają sytuacji, w którym mogą czegoś nie zrozumieć (rozmów telefonicznych, gwarnych spotkań towarzyskich czy samodzielnego załatwiania spraw w urzędach). Jednak, mimo zachowywania pozorów normalności, problemy z komunikowaniem się i przyswajaniem informacji przekładają się bezpośrednio na utrzymanie sprawności i niezależności.

Nowoczesna medycyna i innowacyjne technologie mogą pomóc niedosłyszącym pacjentom w każdym wieku. Jeśli tylko zauważysz niepokojące objawy u siebie lub swoich bliskich udaj się na konsultacje do otolaryngologa.

Back to top